Công Ty Cổ Phần Phần Mềm LinkQ (C0000227)

  • 60 Đường Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Quận 2

Thông tin Công ty

Công Ty Cổ Phần Phần Mềm LinkQ là công ty chuyên sâu vào lĩnh vực phát triển phần mềm quản lý doanh nghiệp.

Sản phẩm bao gồm: Phần mềm kế toán, Nhân sự tiền lương, Bán hàng, Quản trị sản xuất..

Để mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty, chúng tôi tìm kiếm những ứng viên có đủ năng lực cho các vị trí tuyển dụng

Thông tin khác

Việc làm tại Công Ty Cổ Phần Phần Mềm LinkQ

Bạn sẽ là đồng nghiệp với

Like và Share để nhận thêm nhiều Credits

Ai đang quan tâm

Địa chỉ công ty

60 Đường Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Quận 2

X