Công Ty TNHH Kang Nam Bắc Ninh (C0030036)

  • Đối diện nhà số 125 đường Ngọc Hân Công Chúa, Phường Võ Cường, Tp. Bắc Ninh

Thông tin Công ty

- Công ty TNHH Kang Nam Bắc Ninh là công ty chuyên về lĩnh vực dịch vụ ăn uống, chuyên cung cấp các món ăn Hàn Quốc.

Thông tin khác

  • Email:

  • Quy mô: Dưới 20 người

Địa chỉ công ty

Đối diện nhà số 125 đường Ngọc Hân Công Chúa, Phường Võ Cường, Tp. Bắc Ninh

X